Krzysztof Kędzierski

RST Software Masters

Software Developer w firmie RST Software Masters. Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań opartych o JVM. Uważa, że kluczowym aspektem w inżynierii oprgramowania jest umiejętność spojrzenia na „big picture”.

Dlatego też dąży do tego, aby oprócz rozwiniętych kompetencji programistycznych posiąść wszystkie kluczowe umiejętności architekta oprogramowania, analityka biznesowego, product ownera, project managera i team leadera.