Szymon Pobiega

Particular Software

Przez prawie dekadę pomagał tworzyć różnej maści systemy biznesowe. Spośród wszystkich idei, z którymi się w tym czasie zetknął, najważniejszą z pewnością była asynchroniczna komunikacja międzyprocesowa. Szymon swój pierwszy system mikroserwisowy zbudował około 9 lat temu w oparciu o NServiceBus 1.9 i MSMQ i było to doświadczenie, które odmieniło jego życie.

Cztery lata temu Szymon porzucił consulting i dołączył do Particular Software z nadzieją, że jego zdobyte w pocie czoła doświadczenie komercyjne pomoże jeszcze bardziej ulepszyć NServiceBus. W Particular Szymon zajmuje się głównie wzorcami związanymi z routowaniem komunikatów.