Łukasz Januszek

Future Processing

Od dziesięciu lat pracuje w Future Processing, gdzie zajmuje się tematami dziwnymi i różnorodnymi. Realizuje się w działach szkoleń i strategii, programuje w C# i Pythonie, zajmuje się inżynierią procesów i — hobbystycznie — mechaniką gier.

Prelegent i współtwórca praktyk studenckich Future Processing. Szczególnie interesuje się modelowaniem (upraszczaniem), celami (jednoznacznością) oraz systemami, rozumianymi jako narzędzia sterowania i motywowania.