Prelegenci

Bartłomiej Michalski

Senior Developer / Future Processing.

W dzień Senior Software Developer w firmie Future Processing, w nocy śpi. Prawie 7 lat doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania w różnych technologiach oraz domenach, również w takich, w których nikt nie chciał pracować.

Zafascynowany rozwojem technologii związanej z przetwarzaniem danych a w szczególności tworzeniem rozwiązań z rodziny Big Data. Prelegent oraz organizator licznych wydarzeń, których głównym celem jest dzielenie się wiedzą oraz krzewienie potrzeby stosowania dobrych praktyk, w celu maksymalizacji jakości wytwarzanego produktu.

Współorganizator Wakacyjnych Praktyk w Future Processing oraz prowadzący przedmiot na Politechnice ŚląskiejTworzenie Oprogramowania w Zmiennym Środowisku Biznesowym”.